© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   18.05.2023

Remont kabla elektroenergetycznego i światłowodu pomiędzy rozdzielnią znajdującą się w Wielkiej Grotarni, a rozdzielnię znajdującą się w budynku Pompowni

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.: „Remont kabla elektroenergetycznego i światłowodu pomiędzy rozdzielnią znajdującą się w Wielkiej Grotarni, a rozdzielnię znajdującą się w budynku Pompowni"

Znak sprawy: DEF-ZP.EŁ.2.2401.6.2023

Termin składania ofert: do dnia 02.06.2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 02.06.2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 01.07.2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl