© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   30.06.2022

Remont konserwatorski pseudośredniowiecznej Bramy Ogrodowej

W czerwcu 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie generalnego remontu konserwatorskiego pseudośredniowiecznej Bramy Ogrodowej z pergolą, znajdującej się przy budynku Oranżerii na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 
Brama ceglana została wykonana według projektu Franciszka Marii Lanciego w okresie między 1845-1855. Zbudowana jest na planie prostokąta. W części środkowej bramy zlokalizowano sklepiony arkadowym łukiem przejazd, z dwoma komorami i drewnianymi drzwiami po jego bokach. 
Brama posiada podpiwniczenie, dostępne zewnętrznymi schodami usytuowanymi od strony wschodniej elewacji. Nad przejazdem bramnym znajduje się taras z drewnianą pergolą, na murowanych słupach. Dostęp na taras dostępny jest zewnętrznymi schodami, usytuowanymi po zachodniej stronie bramy. 
Wrota bramy wykonane są w formie żelaznej kratownicy, dwuskrzydłowe, zamykane półkoliście. 
Generalny remont budynku będzie trwał do grudnia 2022 r. 


Zadanie pn. „Remont konserwatorski pseudośredniowiecznej Bramy Ogrodowej” uzyskało dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 700 000,00 zł.