© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   26.10.2015

Rezydencja i dobra wilanowskie w świetle materiałów archiwalnych z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie tom III 2010

Publikowane w kolejnym, trzecim już tomie Ad Villam Novam materiały źródłowe dotyczą tym razem rezydencji wilanowskiej. Prezentowany materiał stanowi część zachowanego fragmentarycznie w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie wilanowskiego archiwum gospodarczego rodzin Sieniawskich i Czartoryskich.
Trzeba tu wyraźnie nadmienić, że publikowane przez nas dwa zespoły rękopisów o sygnaturach 11358 i 11318 stanowią de facto jedyne, poza korespondencją, jednostki ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich, w której zachowały się te materiały o charakterze gospodarczym (w tym materiały dotyczące prac remontowo budowlanych), które wyłącznie poświęcone są Wilanowowi. Unikatowy jest zwłaszcza zespół 11358 dotyczący czasów Elżbiety Sieniawskiej, a obejmujący częściowo także lata życia Marii Zofii Denhoffowej (późniejszej Augustowej Czartoryskiej). Okres późniejszy, obejmujący wilanowskie rządy Augusta Aleksandra Czartoryskiego, którego dotyczy zespół 11318 jest już reprezentowanyw większej liczbie fascykułów Biblioteki.(...)
Prezentowany materiał archiwalny był dotychczas jedynie częściowo wykorzystywany przez badaczy. Dotyczy to zresztą głównie zespołu 11358, jako że fascykuł 11318 w zasadzie w ogóle nie cieszył się zainteresowaniem. Być może ze względu na trudności językowe, bowiem większość, nie zawsze dostatecznie czytelnych rękopisów, sporządzona została w języku niemieckim. W większym stopniu zainteresowanie budziły materiały związane z przebudową Wilanowa przez Elżbietę Sieniawską zawarte w pierwszym z powyższych poszytów, choć trzeba wyraźnie nadmienić, że nie zostały one w pełni wyeksploatowane przez badaczy.
(ze wstępu Rafała Nestorowa i Jakuba Sito)