© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezprzewodowego i darmowego dostępu do internetu – hot-spot na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezprzewodowego i darmowego dostępu do internetu została zrealizowana dzięki zakupowi i instalacji urządzeń dystrybuujących, wykonaniu planów instalacyjnych oraz zbudowaniu i modyfikacji infrastruktury technicznej. W pałacu, Markoniówce, Oranżerii, Wozowni, Villi Intracie, a także w kameralnych zakątkach parku powstały punkty hot-spot. Dzięki temu zasoby Muzeum, w tym treści edukacyjne, dostępne online będą osiągalne przez internet bezpłatnie dla zwiedzających na terenie całego kompleksu.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ