© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   05.11.2018

Rusza modernizacja i przebudowa sal wystawowych

Rusza kolejny etap realizacji zadania pn. „Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego”. Muzeum przeprowadziło i zakończyło z sukcesem postępowanie przetargowe, w efekcie którego wyłoniono wykonawcę prac. Będzie nim wrocławska firma: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. Umowę podpisano w połowie września.

Podpisanie kontraktu uruchomiło w praktyce działania przygotowawcze: opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, wzorów raportów sprawozdawczych (zgodnych z zasadami promocji projektów UE), przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości i innych niezbędnych dokumentów. Jednocześnie Generalny Wykonawca rozpoczął przygotowania techniczne do prac. Zorganizowany został plac budowy: zabezpieczono obiekty małej architektury ogrodowej znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu, ustawiono również ogrodzenie terenu.

Muzeum, jako beneficjent funduszy strukturalnych, uruchomiło również procedurę przekazania do oceny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentacji przetargowej, która będzie sprawdzana przez ekspertów resortu.

Przed nami kolejne etapy robót remontowych i konserwatorskich, o których będziemy informowali na bieżąco.     

logotypy projektu POIiŚ3