© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   16.04.2019

Ruszył projekt „www.muzeach” współfinansowany ze środków UE

Z przyjemnością informujemy, że 1 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa między Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie o dofinansowanie projektu „www.muzeach”.

Pięć muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lider projektu) oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie (dawniej: Muzeum Lubelskie w Lublinie), Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie uzupełni i poprawi dostęp do powierzonych im zasobów kultury w formie cyfrowej.

W ramach projektu realizowane będzie dziesięć działań:

  • digitalizacja i publikacja 2D muzealiów;
  • digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI);
  • digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym;
  • dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS);
  • budowa wspólnej wyszukiwarki;
  • rozwój infrastruktury – zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń;
  • szkolenia pracowników;
  • działania edukacyjne;
  • promocja;
  • administrowanie projektem.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie
Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

POPC www.muzeach