© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   01.12.2016

Sadzimy świerki - fotoreportaż

Dzięki środkom NFOŚ zakupiliśmy 8 sztuk świerka zwyczajnego (Picea abies). Zdjęcia dokumentują dostawę, rozładunek i sadzenie tych monumentalnych drzew.

Zakupione świerki mają wysokość od 3 do 5 metrów, każdy z nich waży między 500 a 800 kilogramów! Dlatego też posadzenie ich było nie lada wyzwaniem!

Pracownicy Działu Ogrodowego posadzili świerki w Parku Północnym za kolumną z orłem. Zrekonstruowali w ten sposób historyczne nasadzenie kurtynowe, budujące kontrastowe tło dla zabytkowej kolumny z orłem. Świerki zostały posadzone zgodnie ze sztuką grupowania i zestawiania wysokościowego drzew. Wyznaczono w ten sposób atrakcyjne otwarcia widokowe oraz zamaskowano północną część parkowego układu drogowego widoczną z placu przed kolumną. Mamy nadzieję, że zachęci to zwiedzających do odkrywania dalszych części parku.

Drzewa zostały ustabilizowane odciągami z kontrastowej linki montażowej – kolorystykę dobrano ze względów bezpieczeństwa gości parku.

 

Świerki zakupiono w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego