© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Sapieha Franciszek Stefan h. Lis

Sapieha Franciszek Stefan h. Lis (zm. 1686) koniuszy litewski. Był bratem Benedykta Pawła, Kazmierza Jana i Leona Bazylego. Studiował w Lowanium, potem z braćmi podróżował po Europie. Podpisał abdykację Jana Kazimierza i wybór  Michała Korybuta Wiśniowieckiego  w r. 1669 na króla, lecz już w r. 1672 znalazł się w gronie antykrólewskich malkontentów. Brał udział w wyprawie chocimskiej 1673 na czele pułku jazdy, a nawet został ranny w bitwie pod Chocimiem. Po sejmie koronacyjnym Jana III (1676) wszedł w skład  rady wojennej przy królu.

Był politycznie związany z królem Janem III Sobieskim, posłował na wiele sejmów, był marszałkiem sejmu (1678/9), lecz w r. 1683, zgodnie z polityką Sapiehów, starał się udaremnić sojusz z Austrią i wyprawę na odsiecz Wiednia.

Był wśród wojsk litewskich, które operowały na Słowacji i Węgrzech, opóźniając działania armii  Sobieskiego. Gdy bracia przeszli do opozycji wobec Jana III, i na Franciszka patrzono niechętnie na dworze. Zwłaszcza niechętna była mu królowa Maria Kazimiera. Z małżeństwa z Anną Krystyną z Lubomirskich pozostawił 3 synów i 4 córki. Zmarł w Lublinie.