© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Sapieha Kazimierz Władysław h. Lis

Sapieha Kazimierz Władysław h. Lis (1650-1703) wojewoda trocki. Był synem Jana Fryderyka i Konstancji z Herburtów, chrześniakiem króla Jana Kazimierza. Po ukończeniu szkół jezuickich i podróży edukacyjnej po Europie wziął udział w kampanii przeciw Turkom i walczył w  r. 1673 pod Chocimiem., a w 1676 pod Żurawnem. Brał udział w kilku sejmach, a w czasie wyprawy wiedeńskiej 1683 znalazł się z wojskami litewskimi na Słowacji i na Węgrzech, na czele  swej chorągwi petyhorskiej.

W r. 1686 dostał kolejno podstolstwo, stolnikostwo litewskie, z którego postąpił na podskarbstwo nadworne. Wiązał się wtedy z Radziwiłłami, a nie z opozycyjnymi wobec króla Jana III Sapiehami, dzięki czemu dostał w r. 1689 kasztelanię trocką. Czynny na sejmach i trybunałach, w bezkrólewiu po śmierci Sobieskiego poparł elektora saskiego, Fryderyka Augusta, jechał do niego w poselstwie do Drezna, a podczas koronacji Augusta II w Krakowie otrzymał  województwo trockie.

Wkrótce zapadł na zdrowiu i nie brał czynniejszego udziału w wydarzeniach politycznych. Był właścicielem Kodnia, kupił też Czarnobyl. Znał dobrze kilka języków i dla swej uczoności zwany bywał  „żywą biblioteką”. Z dwóch małżeństw miał 3 synów i 4 córki.