© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Sejmiki ziemskie i ich funkcje: Sejmik Generalny Prus Królewskich (powstał w 1526 r.)

Sejmik ten jako jedyny, miał oficjalny regulamin obrad wydany przez Władysława IV. Po wysłuchaniu mszy, udawano się na ratusz w Malborku lub Grudziądzu. Obradom przewodniczył biskup warmiński. Po zagajeniu, wprowadzano legata królewskiego, a sekretarz delegacji z Torunia odczytywał treść legacji. Następnie sejmik dzielił się na koło rycerskie i senat, w którym obradowali również delegaci miast. Po wotowaniu w kole rycerskim, następowało połączenie i uzgodnienie wspólnego stanowiska, które spisywano i przekazywano wysłannikowi króla. Dokument ten sporządzano w ośmiu egzemplarzach: po jednym dla króla i archiwum stanowego, po trzy dla wojewodów i wielkich miast. Obrady miały trwać trzy dni.