© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Sejmiki ziemskie i ich funkcje: sejmik gospodarski (powstał w pocz. XVII w.)

Wydaje się, że dla wielu niezainteresowanych wielką polityką szlachciców, był to najważniejszy z sejmików. Interesowało ich głównie, ile i kiedy należy zapłacić uchwalony podatek, kogo należy od niego uwolnić oraz kto będzie wybierał podatek i na co będzie on wydatkowany. Sejmik gospodarski (gospodarczy),  tzw. boni ordinis (dobrego porządku), decydował więc, w jaki sposób będą wybierane podatki uchwalone przez sejm. Uchwalał podatki wojewódzkie i decydował o ich przeznaczeniu. Podejmował decyzję o zaciągu wojska powiatowego i jego dowódcy. Powoływał i kontrolował pracę poborców podatkowych, a od połowy XVII stulecia wybierał komisarzy do Trybunału Skarbowego.