© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Sejmiki ziemskie i ich funkcje: sejmik kapturowy (powstał w 1572 r.)

Powołany po raz pierwszy podczas pierwszego bezkrólewia, obradował pod węzłem konfederacji. Wyłaniał władze konfederacji oraz sąd kapturowy dla ziemi, województwa, które miały obowiązek sprawować wymiar sprawiedliwości podczas bezkrólewia.