© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Sejmiki ziemskie i ich funkcje: sejmik relacyjny (powstał w XVI w.)

Zwoływany był w celu wysłuchania relacji posłów wysłanych na obrady sejmu. Podejmował decyzję w kwestii przyjęcia i realizacji uchwał sejmowych. Często rozstrzygał w sprawach, o których posłowie nie chcieli decydować podczas obrad sejmu, tzw. sprawach wziętych do decyzji „panów braci”.