© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Semen Holszański (zm. 1505) – szwagier hetmana Ostrogskiego

Semen Holszański był czwartym synem księcia Jerzego Semenowicza i Julianny. Cechą jego postępowania było przywiązanie i wierność wobec dynastii Jagiellonów. Nie przyłączył się więc do antyjagiellońskiego spisku, w którym brał udział jego najstarszy brat Iwan Jurewicz. Wierność została wynagrodzona hojnymi nadaniami oraz urzędami i godnościami.

Po klęsce nad Wiedroszą, w której dostali się do niewoli dowódcy armii litewskiej: hetman Konstanty Ostrogski i Iwan Litawor Chrebtowicz, w latach 1500 –1501 piastował urząd hetmana najwyższego i wojewody nowogrodzkiego. Później powrócił do swoich urzędów starosty łuckiego, marszałka ziemi wołyńskiej i namiestnika kamienieckiego.

Zmarł w 1505 r. Jego spadkobierczynią była jedyna córka Tatiana, żona hetmana Konstantego Ostrogskiego.

Dziękujemy Bibliotece Narodowej za udostępnienie materiałów ikonograficznych.