© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Kolekcja   Kolekcja

Sielanki Polskie

  • Grafika
  • J. Longueil (rytował), Ch. Eisen (rysował)
  • Paryż, Warszawa
  • 1778 r.
  • Papier, miedzioryt
  • 17,6 x 7,8 cm
  • Wil.4702

Rycina ukazująca dwóch młodzieńców w strojach polskich pochodzi z ostatniej, wykonanej z pietyzmem i kunsztem ilustrowanej publikacji I Rzeczpospolitej zatytułowanej "Sielanki polskie z różnych autorów zebrane a teraz świeżo dla pożytku y zabawy czytelników po trzeci raz przedrukowane y poprawione . Kopersztychami ozdobione", wydanej w 1778 roku przez królewskiego księgarza i drukarza Michała Grölla. Patronem i dobroczyńcą Sielanek, była jedna z najświatlejszych postaci czasów stanisławowskich, książę Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich, komendant korpusu kadetów i Szkoły Rycerskiej. Autorami 8 ilustracji -tzw. kopersztychów obrazujących treść zawartych w zbiorze wierszy-sielanek, byli dwaj artyści pochodzenia francuskiego, Charles Dominique Eisen oraz Joseph de Longueil. Aby nadać im polski charakter, francuscy artyści współpracowali z młodymi absolwentami Szkoły Rycerskiej, aktualnie przebywającymi we Francji na naukach w Akademii Sztuk Pieknych, Józefem Orłowskim i Tadeuszem Kościuszko. Dzięki tej kolaboracji ryciny do Sielanek łączą w sobie całą elegancję XVIII wiecznego francuskiego ilustratorstwa ze specyfiką polskich akcentów, które szczególnie wyrażają się w strojach przedstawianych postaci. Widać to wyraźnie na znajdującej się w zbiorach wilanowskich ilustracji, ukazującej dwóch młodzieńców-poetów ubranych w kontusze z wylotami, którym skrzydlaty geniusz ukazuje źródła inspiracji; monumentalne gmachy starożytne oraz scenę pasterską.

Marta Gołąbek