© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.12.2020

Słownik encyklopedyczny muzeologii

Słownik encyklopedyczny muzeologii, redakcja: André Desvallées i François Mairesse, redakcja naukowa wydania polskiego: Dorota Folga-Januszewska, przekład z języka francuskiego Katarzyna Bartkiewicz we współpracy z Dorotą Folgą-Januszewską, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-41-9.

Świat muzeów nigdy wcześniej nie odgrywał tak istotnej roli jak w ciągu ostatnich lat, zarówno z punktu widzenia opieki nad dziedzictwem, rozwoju gospodarczego, jak i działań społecznych. Muzeum przeszło przez proces odnowy, powstały nowe koncepcje jego funkcjonowania, architektury, przestrzenie, nowe technologie.  Muzeum jest dzisiaj w tym samym stopniu instytucją badawczą, miejscem przechowania zbiorów i edukacji, ma istotne znaczenie w rozwoju ekonomicznym i budowie spójności społeczeństwa. Muzeologia zaś jest obszarem badań i krytycznej refleksji nad fenomenem muzeum w całej jego różnorodności, jako jednego z najważniejszych zagadnień społecznych. Prezentowany słownik encyklopedyczny jest opracowaniem, które pomaga zrozumieć świat muzeologii i obszar muzealny – służy temu 21 artykułów tematycznych oraz prawie 500 krótszych haseł poświęconych muzeum, zbiorom, zarządzaniu, wystawom i dziedzictwu. 

Kup teraz w e-sklepie!

Zachęcamy do wysłuchania rekomendacji Françoisa Mairesse'a, redaktora naukowego francuskiego wydania „Słownika encyklopedycznego muzeologii”.


Publikacja została dofinansowana przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

logo Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów