© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.11.2017

Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku

Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku

red. Agata Roćko, Magdalena Górska

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2017, s. 472, ISBN: 978-8363580-87-2

Wieloautorska publikacja, ukazująca ponad dwadzieścia wizerunków kobiet żyjących w czasach saskich i w „wieku oświeconym”, zdaje się potwierdzać pogląd Ignacego Krasickiego wyrażony w Myszeidzie: „Czegóż płeć piękna kiedy nie dokaże? / Mimo tak wielkie płci naszej zalety / My rządzim światem, a nami kobiety”. Kompetencje i dobre pióra autorów tomu (nota bene z wielu środowisk naukowych) sprawiły, że publikacja dostarcza wartościowej lektury i może zainteresować zarówno profesjonalnych badaczy epoki, jak również szersze grono czytelników zaciekawionych naszą przeszłością. Autorzy studiów wykorzystują bogate opracowania i źródła, wśród których szczególne miejsce zajęła korespondencja, także po raz pierwszy wydobyta spod patyny wieków, dzięki czemu nakreślone wizerunki niejednokrotnie odsłaniają mniej znane oblicza kobiet, które nie pozwalają o sobie zapomnieć.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Maksimowicz

Kup teraz w e-sklepie.