© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Sobolewski Maciej Leon (1724-1804)

Sobolewski Maciej Leon (1724-1804), poseł na sejmy, kasztelan i wojewoda warszawski. Wywodził się z zamożnej szlachty mazowieckiej, z ziemi warszawskiej; poparł na elekcji 1764  kandydaturę Stanisława Poniatowskiego i przez lata wiernie wspierał królewskie stronnictwo.

W r. 1780 został kasztelanem warszawskim, działał w Komisji Skarbu Koronnego i jako konsyliarz w Radzie Nieustającej, wyróżniając się pilnością. Natomiast podczas Sejmu Wielkiego 1788-92 nie przejawiał aktywności,  toteż w ulotnej satyrze zanotowano, że „między kasztelanami zasiada, w zdaniu niesprzeczny, mało gada”, a Seweryn Bukar nazwał go »pieczeniarzem«. 

Korzystanie z łask królewskich ułatwiło mu zapewne spowinowacenie się z rodzina królewską, bowiem poślubił siostrę przyrodnią „Pani Grabowskiej”, Ewę z Szydłowskich. Trzeba jednak sprawiedliwie zaznaczyć, że i po upadku kraju i abdykacji króla związki z rodziną królewską trwały i umacniały się, dwoje dzieci wojewody (od 1794) warszawskiego poślubiło dzieci króla i Elżbiety z Szydłowskich Grabowskiej: Walenty poślubił w r. 1795  Izabelę Grabowską, a Monika wyszła w r. 1797 za Kazimierza Grabowskiego.