© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.09.2021

Specjalistyczne usługi z zakresu leśnictwa polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew rosnących w drzewostanie zabytkowego parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2402.2.JM.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi z zakresu leśnictwa,
do których zastosowanie mają przepisy art. 11 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn.:

Specjalistyczne  usługi z zakresu leśnictwa polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew rosnących w  drzewostanie zabytkowego parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2402.2.JM.2021

06 września 2021 r. opublikowano:

14 września 2021 r. opublikowano:

22 września 2021 r. opublikowano: