© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.10.2020

Specjalistyczne usługi z zakresu leśnictwa polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew rosnących w drzewostanie zabytkowego parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: KF.AZ.2402.4.JM.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi z zakresu leśnictwa,
do których zastosowanie mają przepisy art. 4d ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019  r., poz. 1843 ze zm.)

06 października 2020 r. opublikowano:

14 października 2020 r. opublikowano:

20 października 2020 r. opublikowano: