© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.06.2020

Specjalistyczne usługi z zakresu leśnictwa w drzewostanie parkowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi z zakresu leśnictwa,
do których zastosowanie mają przepisy art. 4d ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019  r., poz. 1843) pn.:

Specjalistyczne  usługi z zakresu leśnictwa w drzewostanie parkowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew oraz na wycince obumierających drzew wraz z pocięciem grubizny i frezowaniem karp pni w latach 2020 – 2022.
Znak sprawy: KF.AZ.2402.2.JM.2020

22 czerwca 2020 r. opublikowano:

01 lipca 2020 r. opublikowano:

02 lipca 2020 r. opublikowano: