© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.07.2023

Specjalistyczne usługi z zakresu leśnictwa w drzewostanie parkowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ..... w latach 2023 – 2024

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023r. poz. 412), pn.: Specjalistyczne usługi z zakresu leśnictwa w drzewostanie parkowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew oraz na wycince obumierających drzew wraz z pocięciem grubizny i frezowaniem karp pni w latach 2023 – 2024”.
Znak sprawy: DO.2402.1.1.KD.2023

Termin składania ofert: do dnia 02.08.2023r. do godz. 13.00