© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.02.2022

Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu pn. „Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach”

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25),

Znak sprawy DI.2402.2.KK.2022

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 12:00

Opublikowano 4 marca 2022 r.