© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   20.08.2019

Sprawozdanie z seminarium OECD

Seminarium podsumowującego projekt badawczy Culture and Local Development. Maximizing the Impact. OECD-ICOM Guide for Museums, Communities and Local Governments – edycja polska

10 IV 2019 r., Oranżeria Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Seminarium zostało poświęcone podsumowaniu projektu badawczego Culture and local development. Maximazing the impact. Towards the OECD guide for local governments, communities and museums, który zrealizowano we współpracy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD i Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. W polskiej edycji badania udział wzięli przedstawiciele dziewięciu muzeów z różnych części kraju oraz przedstawiciele samorządów. Seminarium miało na celu przedstawienie wyników i konkluzji płynących z badania oraz wypracowanie zestawu rekomendacji legislacyjnych i dobrych praktyk służących rozwojowi muzeów, a w konsekwencji również rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele muzeów, samorządów i instytucji z kraju i zagranicy, w tym: moderatorka seminarium i Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, prof. Dorota Folga-Januszewska; Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Paweł Jaskanis; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Małgorzata Jarosińska-Jedynak; Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Paulina Florjanowicz; Koordynator ICOM ds. Muzeum i Społeczeństwa, Afşin Altaylı; Koordynator Projektów dot. Ekonomii Kultury w OECD, Ekaterina Travkina; badacze: prof. Monika Murzyn-Kupisz i dr Jarosław Działek z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Dominika Hołuj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, Agata Wąsowska-Pawlik.

Częścią seminarium była sesja warsztatowa, podczas której Joanna Staszak, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane, moderowała warsztaty zatytułowane Wypracowanie zestawu rekomendacji i rozwiązań legislacyjnych, administracyjnych i finansowych sprzyjających wzmocnieniu wpływu muzeów na rozwój lokalny i regionalny. Tematem warsztatów Pauliny Florjanowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, było Wspieranie wymiany wiedzy dotyczącej promowania możliwości i dobrych praktyk z zakresu zaangażowania muzeów w rozwój lokalny. Monika Wiejaczka, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, poprowadziła warsztaty pt. Wypracowanie zaleceń regulujących współpracę samorządów terytorialnych z instytucjami kultury w ramach społecznych polityk lokalnych i regionalnych w celu zwiększenia ich wpływu na rozwój lokalny.

Sprawozdanie szczegółowe z Seminarium podsumowującego projekt badawczy Culture and Local Development. Maximizing the Impact. OECD-ICOM Guide for Museums, Communities and Local Governments – edycja polska

loga