© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   01.07.2020

Sprzątanie obiektów i terenów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)

Znak sprawy: KF.AZ.2401.8.AZ.2020

opublikowano 2 lipca 2020 r.