© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.07.2017

„Studia Wilanowskie” – czasopismo naukowe Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

„Studia Wilanowskie” to periodyk, który ukazuje się od 1977 roku. Jest on publikowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Głównym założeniem pisma jest systematyczna publikacja rozpraw o charakterze dokumentacyjnym, badawczym i naukowym, związanych pośrednio i bezpośrednio z Wilanowem oraz jego otoczeniem, szczególnie artykułów z zakresu historii rezydencji, kolekcjonerstwa, muzealnictwa, dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a także edukacji muzealnej, konserwatorstwa, dziejów założeń parkowo-ogrodowych oraz kształtowania i ochrony krajobrazu. Nieobce są nam również rozważania nad sferą gospodarki, obyczajów i życia społecznego.

Numer ISSN 0137-7329

Wersja papierowa jest wersją pierwotną „Studiów Wilanowskich”.


Rada Programowa „Studiów Wilanowskich”

Przewodniczący:
Paweł Jaskanis, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Członkowie: 
dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW, IBL PAN, Warszawa 
dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP, Muzeum Króla Jana III W Wilanowie
Elżbieta Grygiel, Muzeum Pałacu Króla Jana III W Wilanowie 
dr hab. Mirosław Kłusek, prof. Uniwersytetu Rolniczego, Kraków
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK, Toruń 
dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz, prof. IS PAN, Warszawa
prof. dr hab. Miloš Řezník, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa
prof. dr hab. Stanisław Roszak, UMK, Toruń
prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Warszawa
prof. dr hab. Wojciech Tygielski,  Uniwersytet Warszawski
dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy


Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny
dr Joanna Paprocka-Gajek

Członkowie
Karolina Alkemade
Marta Gołąbek
Magdalena Kulpa
Konrad Pyzel
dr Anna Ziemlewska


Kontakt
tel.: 22 544 27 26
mejl: studiawilanowskie@muzeum-wilanow.pl

Wydawca
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa