© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.06.2024

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych, kart SIM z zachowaniem dotychczasowych numerów), kart SIM z nowymi numerami oraz modemów

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i transmisji danych wraz z serwisem gwarancyjnym w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, kart SIM (z zachowaniem dotychczasowych numerów), kart SIM z nowymi numerami oraz modemów do bezprzewodowego dostępu do Internetu dla potrzeb Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
Znak sprawy: DEF-ZP.KC.1.2401.8.2024

Termin składania ofert: do dnia 18.06.2024 r. do godz. 10:00, 20.06.2024 r. do godz.10.00, 25.06.2024 r. do godziny 10.00 , 27.06.2024 r. do godziny 10.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 18.06.2024 r. do godz. 10:30, 20.06.2024 r. do godz.10.30, 25.06.2024 r. godz. 10.30, 27.06.2024 r. do godziny 10.30

Termin związania z ofertą: do dnia 17.07.2024 r., 19.07.2024 r. 24.07.2024 r.  26.07.2024 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Opublikowano dnia 13.06.2024 r.

Opublikowano dnia 19.06.2024 r.

Opublikowano dnia 24.06.2024 r.