© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705)

Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705), Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2009, cena 50 zł

Katalogiem wystawy „Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705)” Muzeum Pałac w Wilanowie kontynuuje przedsięwzięcia wydawnicze związane tematycznie z kulturą okresu króla Jana III. Także i tym projektem pragniemy przekonać publiczność, że sztuka czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest nie tylko atrakcyjna jako ubarwienie mozaiki kulturowej XXI w., ale może również stanowić wartość skutecznie kompensującą oddalanie się cywilizacji od jej nowożytnych źródeł. Skuteczna popularyzacja staropolskiej kultury artystycznej musi opierać się zarówno na wnikliwych i rozległych badaniach, jak i na efektownych prezentacjach ich wyników. Katalog „Święto baroku”, zestawiając nieznane szerszej publiczności dzieła, które, mimo różnej proweniencji, stanowią jednorodną grupę ze względu na osobę ich wyjątkowego fundatora, sprawi z pewnością przyjemność miłośnikom i znawcom kultury staropolskiej. 

Fundacje artystyczne Michała Stefana Radziejowskiego były bardzo liczne i bogate. Do naszych czasów dotrwało jednak niewiele z nich, głównie w skarbcach polskich katedr. Wyjątkowej urody dzieła, niejednokrotnie znakomite przykłady sztuki europejskiej, dowodzą wyśmienitego smaku fundatora. Pokazujemy je dzięki zaufaniu okazanemu muzeum przez ich dysponentów.

Kup teraz w e-sklepie