© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.09.2015

Synteza problemów wodno-gospodarczych Jeziora Wilanowskiego i rzeki Wilanówki

Nie raz pisaliśmy na łamach wortalu o dramatycznej sytuacji Jeziora Wilanowskiego. Niestety, zły stan wód dotyczy nie tylko samego jeziora, ale też całej zlewni. Aby jasno ocenić stan wód, dokonano rozmaitych prac pomiarowych i badawczych, m.in. objęto monitoringiem jakości wody Potoku Służewieckiego i Jeziora Wilanowskiego. Przekazujemy syntetyczne opracowanie opisujące sieć zbiorników wodnych znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów wraz z informacją o prowadzonych badaniach, wynikami pomiarów i analizą problemów. Ponadto „Synteza problemów wodno-gospodarczych Jeziora Wilanowskiego i rzeki Wilanówki” autorstwa Krzysztofa Wawra zawiera katalog działań, które powinny zostać podjęte, aby odtworzyć ekosystemy zlewni Jeziora Wilanowskiego i rzeki Wilanówki.