© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Szambelan

W czasach Stanisława Augusta nastąpił zmierzch urzędu podkomorzego. Wtedy to dwóch podkomorzych: koronnego i litewskiego zastąpiło 18 szambelanów. Tytuł ten miał charakter honorowy, a jego zadania ograniczały się jedynie do asystowania królowi i wprowadzania gości na monarsze pokoje. Oznaką tego urzędu był pozłacany klucz szambelański.