© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Szkolenia trenerów

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prowadzi szkolenia trenerskie, które odbywają się w siedzibie tej instytucji raz, dwa razy do roku i poprzedzone są procesem rekrutacji.

Zazwyczaj dobrymi kandydatami na trenerów ECHOCAST są ci pracownicy instytucji kultury, którzy odpowiadają za koordynację pracy i szkolenie osób w zakresie profesjonalnych bezpośrednich kontaktów ze zwiedzającymi, takich jak np.: edukatorzy, wolontariusze, przewodnicy, kuratorzy, personel dozorujący, wartownicy, kasjerzy.

Szkolenie to zapewnia przede wszystkim profesjonalne wsparcie osobom, które same szkolą lub będą szkolić pracowników muzeów i innych instytucji kultury na co dzień pracujących z publicznością. Kurs podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części uczestnicy poznają zaktualizowane materiały szkoleniowe, omawiane są zagadnienia związane z jakością obsługi gościa muzealnego, jego potrzebami, oczekiwaniami i odpowiedzią na nie ze strony instytucji kultury. Drugi moduł ma charakter praktyczny. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodologią oraz narzędziami niezbędnymi do efektywnej pracy trenera ECHOCAST. Mają możliwość, by przećwiczyć swoje umiejętności pod superwizją. Zdanie egzaminu końcowego upoważnia do otrzymania certyfikatu i oznacza przystąpienie do programu ECHOCAST Polska w roli trenera.

Podsumowując: dzięki temu szkoleniu można zdobyć i przećwiczyć umiejętności trenerskie, poznać zaktualizowane materiały szkoleniowe ECHOCAST i uzyskać certyfikat trenerski. To także okazja do znalezienia się w gronie osób, które mają te same wyzwania, co służy wymianie doświadczeń, inspiracji i wzajemnemu uczeniu się.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu ECHOCAST Polska.


Kontakt:
Justyna Dominiak
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl