© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.04.2023

Szkolenie ECHOCAST „Otwarte Muzeum” | zgłoszenia do 24 września

Serdecznie zapraszamy na ogólnodostępne i bezpłatne szkolenie ECHOCAST „Otwarte Muzeum”. Ten nowy moduł szkoleniowy stanowi doskonałą szansę na rozwój kompetencji międzykulturowych pracowników oraz podniesienie jakości obsługi gości z innych kręgów kulturowych. 

Szkolenie prowadzi Dominika Cieślikowska – autorka modułu, psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna. Spotkanie jest certyfikowane.


Dla kogo: pracownicy instytucji kultury mający bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi

Kiedy: 20 października 2023r., godz. 9.00–17.00

Gdzie: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Koszt: bezpłatne

Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 24 września na adres echocast@muzeum-wilanow.pl. O zakwalifikowaniu na szkolenie poinformujemy do 30 września 2023 r.

O szkoleniu

Szkolenie służy podniesieniu jakości obsługi gości międzynarodowych w instytucjach kultury. Rozwija komptenecje międzykulturowe i pozwala lepiej zrozumieć wpływ kultury na zachowanie gościa i pracownika. W trakcie szkolenia będziemy ćwiczyć zachowania budujące i usprawniające komunikację z przedstawicielami innych kultur.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • lepiej rozumieć wpływ kultury na zachowania i sytuacje zawodowe związane z obsługą gości międzynarodowych i/lub współpracą z obcokrajowcami;
  • wchodzić w efektywniejsze kontakty i budować pozytywne relacje z gośćmi międzynarodowymi poprzez większą świadomość i wiedzę na temat zasad i norm kierujących zachowaniami ludzi z różnych kultur;
  • pewniej i sprawniej komunikować się z międzynarodowymi klientami lub współpracownikami.

Zawartość merytoryczna:

  • dynamika relacji międzykulturowych,
  • definicja kompetencji międzykulturowej w praktyce,
  • wpływ kultury na codzienne zachowania,
  • analiza międzykulturowych incydentów krytycznych,
  • porównywanie kultur.

O prowadzącej

Dominika Cieślikowska – psycholożka międzykulturowa, certyfikowana trenerka i superwizorka umiejętności międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Uczestniczy i współorganizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia (szkolenia, webinaria, projekty badawcze, konferencje, publikacje) promujące kompetencje międzykulturowe, dialog między kulturami i zarządzanie różnorodnością. Współautorka, autorka i redaktorka ponad 50 publikacji z dziedziny wielokulturowości, przeprowadziła ponad 7000 godz. szkoleniowych dla odbiorców z różnych sektorów, od ponad 10 lat związana z branżą muzealniczą.