© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   14.08.2015

"Tarcza pod koroną wsparta o kopczyk – emblematyczna dekoracja postumentu bramy triumfalnej"

Kompozycja emblematyczna ujęta dwiema gałązkami laurowymi przedstawia ukoronowaną heraldyczną tarczę Sobieskich – Clypeus coronatus. Symbolizuje ona Jana III, króla–rycerza, który uzyskał najwyższą nagrodę za militarne czyny. Tarcza umieszczona została na tle rozległego krajobrazu. Lemma emblematu, OMEN AB EVENTV EST (Z sukcesu bierze się pomyślna wróżba), sugeruje, że władztwo pomyślnie rozpoczęte po zwycięstwie chocimskim, jest dla kraju dobrym prognostykiem na przyszłość.

Rysunek należy do zespołu piętnastu projektów związanych z bramą triumfalną na wjazd Jana III do Gdańska, które posłużyły za wzór dla ryciny Petera Bocka, Brama triumfalna na cześć króla Jana III Sobieskiego, wzniesiona z okazji jego wjazdu do Gdańska, w: Kurtzer Bericht von Sr. Königl. Majestät in Pohlen angestelten Reyse in Preussen…, S. Reiniger, Gdańsk 1677.

logo POIiŚ