© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.05.2023

Tekst łatwy do czytania i rozumienia

Wśród gości muzeum jest duża grupa osób, których znajomość języka polskiego z różnych powodów jest na poziomie podstawowym (A1/A2).

Treści  napisane nawet prostym językiem są dla nich za trudne do zrozumienia. Oznacza to, że nie przyswoją oni informacji o danej instytucji, jej historii, o ofercie kulturalnej. Z myślą o tej grupie wdrażamy informacje i publikacje w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Co to jest tekst łatwy do czytania i rozumienia

Teksty łatwe do czytania i rozumienia to sposób wypowiedzi jeszcze bardziej uproszczony w stosunku do tekstów w prostym języku. Dla tej formy wypowiedzi charakterystyczne są na przykład:

 • ilustracje – dodaje się je, aby ułatwić zrozumienie (rysunki, zdjęcia, piktogramy),
 • bardzo krótkie zdania,
 • ograniczona ilość tekstu na stronie,
 • niezwykle precyzyjnie dobrane słowa i poruszane tematy,
 • stosowanie słów z życia codziennego,
 • wyjaśnianie trudniejszych słów, jeśli konieczne jest ich wprowadzenie.

Bardzo ważne są również konsultacje tekstu z potencjalnym czytelnikiem, najlepiej przygotowanym do pracy w roli konsultanta tekstów łatwych.

Teksty łatwe do czytania i rozumienia ułatwiają odbiór treści osobom, które nie tylko słabo znają dany język, ale również np.:

 • potrzebują więcej czasu na przeczytanie tekstu,
 • szybko się rozpraszają i tracą koncentrację,
 • mają trudności ze znalezieniem najważniejszych informacji w tekście.

Dzięki temu rozwiązaniu:

 • zwiększamy dostęp do informacji o instytucji kultury dla nowej grupy osób i potencjalnych gości muzeum,
 • zwiększamy samodzielność i bardziej świadome korzystanie z oferty kulturalnej – bez dostępu do informacji osoby skazane są tylko na informacje i opinie od innych osób,
 • dajemy szansę na rozwój nowych umiejętności, zainteresowań i kompetencji.

Dla kogo?

Grupa odbiorców tekstów łatwych jest szeroka. Mogą to być np. osoby:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • w spektrum autyzmu,
 • dla których język polski jest językiem obcym,
 • mające trudności z czytaniem.

W ramach projektu:

 • powstały przewodniki, które przybliżają zbiory pokazywane na wystawie o kolekcjonerstwie Potockich, w tym m.in. o malarstwie oraz rzemiośle artystycznym;
 • opracowaliśmy ścieżkę w tekście łatwym do audioprzewodnika.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. „Kultura bez barier” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w partnerstwie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacją Kultury bez Barier oraz Institut für Bildung und Kultur e.V.