© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Test wiedzy o Wilanowie | wiosna 2023

Sprawdź swoją wiedzę o Wilanowie! Przekonaj się, czy znasz wszystkie tajemnice królewskiej rezydencji. Przed przystąpieniem do testu skorzystaj z kursu poświęconego historii wilanowskiej rezydencji, jej kolekcji i ogrodom, który przygotuje Cię do kompetentnego oprowadzania po muzeum.

Test adresowany jest do: 

• przewodników miejskich,

• przewodników terenowych,

• pilotów grup,

• nauczycieli,

• wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość Wilanowa i uzyskać od muzeum pisemne potwierdzenie tej wiedzy.

Jakie korzyści przyniesie przystąpienie do testu?

• Nieograniczony dostęp (do momentu zdania egzaminu) do materiałów online, zawierających kompendium wiedzy dotyczące historii rezydencji oraz symboliki dekoracji wnętrz i fasad pałacu, a także ogrodów.

• Po zaliczeniu testu na minimum 80 proc. – umieszczenie Państwa danych kontaktowych (imię i nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon kontaktowy, język obcy oraz numer legitymacji przewodnickiej, jeśli jest) na liście prezentowanej na muzealnej stronie internetowej.

• Potwierdzenie Państwa wiedzy, przydatne w kontaktach z klientami.

• Dwa bezpłatne wstępy do pałacu i parku na czas przygotowania do testu (uczestników kursu będziemy prosili o zgłaszanie się do kasy po odbiór bezpłatnych wejściówek). 


Kolejna edycja testu: 24–26 marca 2023 r.

Zgłoszenia do 19 lutego 2023 r.

Materiały do nauki udostępnimy 27 lutego 2023 r.

Listę przewodników zaktualizujemy do 11 kwietnia 2023 r.

Koszt przystąpienia do testu: 300 zł

Zgłoszenie do szkolenia i testu odbywa się przez zakup biletu:

UWAGA! Zarówno szkolenie, jak i test odbywają się online.

Kontakt:

przewodnicy@muzeum-wilanow.pl