© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Test wiedzy o Wilanowie

Sprawdź swoją wiedzę o Wilanowie! Przekonaj się, czy znasz wszystkie tajemnice królewskiej rezydencji. Przed przystąpieniem do testu skorzystaj z kursu poświęconego historii wilanowskiej rezydencji, jej kolekcji i ogrodom, który przygotuje Cię do kompetentnego oprowadzania po muzeum.

Test adresowany jest do: 

• przewodników miejskich,

• przewodników terenowych,

• pilotów grup,

• nauczycieli,

• wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość Wilanowa i uzyskać od muzeum pisemne potwierdzenie tej wiedzy.


Jakie korzyści przyniesie przystąpienie do testu?

 Nieograniczony dostęp (do momentu zdania egzaminu) do materiałów online, zawierających kompendium wiedzy dotyczące historii rezydencji oraz symboliki dekoracji wnętrz i fasad pałacu, a także ogrodów.

Po zaliczeniu testu na minimum 80 proc. – umieszczenie Państwa danych kontaktowych (imię i nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon kontaktowy, język obcy oraz numer legitymacji przewodnickiej, jeśli jest) na liście prezentowanej na muzealnej stronie internetowej.

Potwierdzenie Państwa wiedzy, przydatne w kontaktach z klientami.

• Dwa bezpłatne wstępy do pałacu i parku na czas przygotowania do testu (uczestników kursu będziemy prosili o zgłaszanie się do kasy po odbiór bezpłatnych wejściówek). 

Edycja: wiosna 2020 r.

Harmonogram kursu

  • 16 marca – zamknięcie listy
  • 27 marca – uruchomienie szkolenia (online)
  • 10–11 maja – egzamin (online)
  • 18 maja – wyniki
  • 25 maja – publikacja listy z nazwiskami osób, które zdały egzamin 

Zgłoszenia i kontakt:

przewodnicy@muzeum-wilanow.pl

W odpowiedzi na zgłoszenie wyślemy wiadomość z numerem konta, na które należy wnieść opłatę za kurs.

Koszt: 250 zł.

Przed zgłoszeniem chęci udziału w teście prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a w zgłoszeniu prosimy potwierdzić, że zapoznali się Państwo z treścią i się z nią zgadzają.