© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   23.05.2023

Tłumaczenia na język migowy

Język polski dla osób niesłyszących jest językiem obcym. Ich naturalnym językiem jest język migowy. Dla osób niesłyszących czy słabosłyszących niedostępne albo dostępne w ograniczony sposób są informacje dźwiękowe. Ale nie tylko. Trudność sprawiają również informacje pisane, szczególnie, gdy język jest skomplikowany i barwny. Pisemne informacje na stronie czy na ekspozycji sprawiają dużą trudność przy próbie ich zrozumienia lub w ogóle uniemożliwiają dostęp do informacji.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem jest naturalny język osób niesłyszących, czyli język migowy.

Dla kogo

Odbiorcą są oczywiście osoby niesłyszące i głuchoniewidome. Jednak informacje w polskim języku migowym mogą być również źródłem wiedzy dla tłumaczy języka migowego. Dzięki nowym tłumaczeniom mogą doskonalić swój warsztat tłumacza.

Nasze propozycje

W projekcie przygotowaliśmy tłumaczenia, dzięki którym przybliżamy naszym gościom informacje o poszczególnych salach ekspozycyjnych i wybranych obiektach.

Zaproszenie na wystawę:

Lista klipów o przestrzeni wystawy:

Lista klipów o obiektach na wystawie:


Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. „Kultura bez barier” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w partnerstwie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacją Kultury bez Barier oraz Institut für Bildung und Kultur e.V.