© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   25.03.2019

Trwa remont na piętrze pałacu

W marcu 2019 roku zadanie „Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego” weszło w decydującą fazę – rozpoczęto rozmieszczanie nowej konstrukcji więźby dachowej.

Prace rozpoczęły się jesienią 2018 roku. Ustawiono wtedy rusztowania na szczytach obu galerii, nad którymi wybudowane zostały obłożone foliami prowizoryczne dachy z drewna, które zostały tak zaprojektowane, aby jak najmniej ingerować w estetykę fasad pałacowych. Kolejnym działaniem służącym zabezpieczeniu zabytku było wykonanie odpowiednich przepierzeń i konstrukcji, odcinających teren budowy od pomieszczeń zabytkowych. To zadanie jest trudne – obszary objęte pracami w wielu miejscach przenikają się z pomieszczeniami, które nie są objęte modernizacją. Choć piętro pałacu jest wyłączone z ruchu turystycznego, na parterze zapewniliśmy normalny ruch turystyczny. Ograniczenie (czy prawie całkowite wyeliminowanie) dyskomfortu gości, związanego z trwającymi pracami, a także zminimalizowanie wpływu modernizacji na cenną  substancję zabytkową były niezwykle istotne.

Wykonawca rozpoczął zasadnicze roboty budowlane dopiero po dopilnowaniu wszystkich niezbędnych czynności zabezpieczających. W obu galeriach oraz przyległych pomieszczeniach usunięte zostały stare parkiety. Rozpoczęto również usuwanie starych konstrukcji stalowych więźby dachowej i związane z tym konieczne naprawy wieńca. W dalszej kolejności wykonawca robót usunął wszystkie cementowe tynki, niezbyt starannie zarzucane na ścianach obu galerii w trakcie remontu pałacu prowadzonego w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.

Warto zaznaczyć, że realizacja robót w galerach pałacowych na piętrze poprzedzona była dialogiem technicznym. Zgodnie z pozyskaną w trakcie tego etapu wiedzą muzeum zobowiązało wykonawcę do przedstawienia na rysunkach wykonawczych doprecyzowanych rozwiązań odnośnie systemu klimatyzacji, gablot ekspozycyjnych, oświetlenia, systemów bezpieczeństwa ludzi, a także zbiorów, które będą eksponowane w galeriach. Dlatego w trakcie wykonywanych obecnie działań budowlanych przygotowywane są także rysunki wykonawcze, na bieżąco sprawdzane i weryfikowane przez Inżyniera kontraktu.

Zakończenie całości prac przewidziane jest na początku grudnia 2019 roku. Zadanie jest realizowane w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

tekst: Paweł Baranowski

logotypy POIiŚ3