© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.04.2019

Trwa rozliczenie finansowe zadania „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii” z Generalnym Wykonawcą

Z dniem 28 grudnia 2018 r. zostały zakończone wszystkie planowane prace, związane z realizacją zadania pn.: „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii”. W grudniu nastąpiło również formalne rozliczenie z jednym z wykonawców zlecenia.

Do dnia dzisiejszego nie została jednak zakończona procedura rozliczeniowa z Generalnym Wykonawcą robót remontowych i zabezpieczających przy budynku Oranżerii – firmą Renova Sp. z o.o., z którym to w dniu 31 lipca 2018 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odstąpiło od zawartej Umowy.

W czasie prowadzenia czynności prawno-formalnych, mających na celu zakończenie współpracy z firmą Renova Sp. z o.o., 11 listopada 2018 r. wpłynęło do Muzeum zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości ww. firmy. Wraz z nim dołączono wezwanie do zgłoszenia wierzytelności od przydzielonego przez sąd syndyka masy upadłościowej, z którego pełnomocnikiem Muzeum nawiązało kontakt.

W oparciu o zawiadomienie, w dniu 13 grudnia 2018 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie złożyło w X Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zgłoszenie swoich wierzytelności. Jednocześnie, w korespondencji z syndykiem, Muzeum podtrzymało deklarację współpracy w sprawie finalnego rozliczenia z upadłym wykonawcą.

Do dnia dzisiejszego trwają szczegółowe ustalenia z syndykiem w tej sprawie.

logotypy POIiŚ3