© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.02.2015

Udostępnienie zasobów historycznych i przyrodniczych osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od dłuższego czasu prowadzi rozległe prace, aby wszyscy odwiedzający je goście, także ci ze specjalnymi potrzebami, mieli jak najpełniejszą możliwość samodzielnego zwiedzania i poznawania jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej.

Wprawdzie ze względu na historyczny charakter zabytku i związane z tym uwarunkowania, nie zawsze jest to łatwe, ale nieustannie poszukujemy nowych i ciekawych rozwiązań, aby wiedzę o obyczajach, kulturze, sztuce i przyrodzie w sposób aktywny i ciekawy mogła zdobywać jak najszersza grupa odbiorców, również dzięki osobistemu uczestnictwu w wydarzeniach w pałacu i ogrodach Wilanowa.
Kontynuowanie działań w tym kierunku jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

W ramach zadania „Udostępnienie zasobów historycznych i przyrodniczych osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu” wykonano wiele praktycznych i niejednokrotnie innowacyjnych pomocy.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku powstały:

  • mapy tyflograficzne pałacu i ogrodów,
  • katalogi dotykowe dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku,
  • makiety dotykowe pałacu oraz ogrodów,
  • dotykowe wersje wybranych obrazów uzupełnione o audiodeskrypcję,
  • ścieżki tematyczne z audiodeskrypcją, w tym ścieżki dla dzieci,
  • przewodnik po pałacu i ogrodach w alfabecie Braille’a.

Więcej o publikacjach i sposobach ich udostępniania można dowiedzieć się TUTAJ.

W projekcie rozbudowano również treści przetłumaczone na Polski Język Migowy, które są dostępne na wortalu muzeum oraz w postaci wideościeżek tematycznych wykorzystywanych podczas zwiedzania pałacu i ogrodów. Dzięki temu goście niesłyszący mają szeroki dostęp do wiedzy historycznej i przyrodniczej.

W ramach projektu przygotowana została aplikacja Wilanów Guide, która dzięki przetłumaczeniu na język migowy jest dostępna dla osób niesłyszących, natomiast dzięki m.in. uzupełnieniu ścieżek tematycznych o audiodeskrypcje oraz zastosowanu bikonów z aplikacji mogą korzystać osob z niepełnosprawnością wzroku.

Projekt pozwolił też na zakup różnych narzędzi, w tym lup elektronicznych oraz kabiny dla tłumacza.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową opracowana została mapa terenu muzeum, informująca o udogodnieniach i przeszkodach architektonicznych.

Z myślą o wszystkich osobach ze specjalnymi potrzebami dostosowaliśmy wortal muzeum zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz przygotowaliśmy aplikację wspierającą jak najbardziej samodzielne zwiedzania pałacu oraz ogrodów.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ