© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.07.2023

Usługa demontażu i utylizacji komórek drewnianych i murowanych wraz z ogrodzeniem oraz oczyszczenie terenu folwarku wschodniego w części północno zachodniej

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023r. poz. 412), pn.: Usługa demontażu i utylizacji komórek drewnianych i murowanych wraz z ogrodzeniem oraz oczyszczenie terenu folwarku wschodniego w części północno zachodniej, Znak sprawy DAS.2402.12.2.PP.2023

Termin składania ofert: do 21.07.2023 r. do godz. 12:00

Opublikowano 7 sierpnia 2023 r.