© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.02.2020

Usługa dzierżawy i pełnej obsługi serwisowej 5 szt. kserokopiarek wysokowydajnych na okres 36 miesięcy

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, na podstawie art. 4 pkt. 8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwane dalej Zamawiającym lub Muzeum zaprasza do składania ofert w postępowaniu dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro pn.: usługa dzierżawy i pełnej obsługi serwisowej 5 szt. kserokopiarek wysokowydajnych na okres 36 miesięcy.

27 lutego 2020 r. opublikowano:

04 marca 2020 r. opublikowano:

05 marca 2020 r. opublikowano: