© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   21.07.2023

Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412), pn.: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.9.2401.14.2023

POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Termin składania ofert: do dnia 09.08.2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 09.08.2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 07.09.2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl