© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   29.04.2020

Usługa opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku książki z serii „Muzeologia”

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro,

dot.: Opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku książki z serii „Muzeologia” – „Semiotyka muzeum. Rola i znaczenie języka w pragmatyce muzealnej” i przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

29 kwietnia 2020 r. opublikowano:

04 czerwca 2020 r. opublikowano: