© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.11.2019

Usługa organizacja konferencji prasowej informującej o efektach projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro
Znak sprawy KS.2402.1.KP.2019

06 listopada 2019 r. opublikowano:

02 grudnia 2019 r. opublikowano: