© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   15.06.2020

Usługa polegająca na: zaprojektowaniu, wykonaniu, dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu specjalistycznego wyposażenia wystawy (gabloty, specjalistyczne ekspozytory, stanowisko edukacyjne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) pn.:
Usługa polegająca na: zaprojektowaniu, wykonaniu, dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu specjalistycznego wyposażenia wystawy (gabloty, specjalistyczne ekspozytory, stanowisko edukacyjne) na potrzeby zmodernizowanych przestrzeni ekspozycyjnych na piętrze Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” w ramach zadania: „Nowe ekspozycje popularyzujące ideę kolekcjonerstwa rodu Potockich – nowa aranżacja na pierwszym piętrze pałacu”,  współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Znak sprawy: KF.AZ.2401.6.JM.2020

UWAGA: Jawne otwarcie ofert  w przedmiotowym postępowaniu odbędzie się (w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) poprzez transmisje online na platformie Facebook na stronie wydarzenia: „Publiczne otwarcia ofert w Muzeum Pałacu w Wilanowie”
 

15 czerwca 2020 r. opublikowano:

23 czerwca 2020 r. opublikowano:

24 czerwca 2020 r. opublikowano:

07 lipca 2020 r. opublikowano: