© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.06.2020

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. "Zimowy Ogród Króla" w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Usługa realizacji czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. "Zimowy Ogród Króla" w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 w podziale na dwie części:

Część nr 1 - realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. "Zimowy Ogród Króla" w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 na terenie Tarasu Górnego, Ogrodu Północnego oraz Dziedzińca Górnego

Część nr 2 - realizacja czasowej wystawy świetlno-muzycznej pt. "Zimowy Ogród Króla" w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 - Karuzela Świetlna na terenie Muzeum

Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.AZ.2020


opublikowano 30 czerwca 2020 r.

opublikowano 6 lipca 2020 r.