© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   04.01.2024

Usługa udrożnienia, oczyszczenia i dokonywania drobnych napraw nieszczelności systemów odprowadzających wodę deszczową z dachów budynków i budowli zlokalizowanych na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.: Usługa udrożnienia, oczyszczenia i dokonywania drobnych napraw nieszczelności systemów odprowadzających wodę deszczową z dachów budynków i budowli zlokalizowanych na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: DAS.2402.4.1.PP.2024

Termin składania ofert: do dnia 12.01.2024 r. do godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: ppytka@muzeum-wilanow.pl