© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   13.03.2023

„Usługa usługi serwisowania (konserwacji) systemów sygnalizacji włamania i napadu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”.

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), pn.: „Usługa usługi serwisowania (konserwacji) systemów sygnalizacji włamania i napadu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”.

Znak sprawy: DDC.2402.13-1.LB.2023

Opublikowano dnia 17.03.2023 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.05.2023 r.