© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   25.04.2022

Usługa wykonania czasowych wystaw świetlno-muzycznych w podziale na trzy części

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2) ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych, pn.

pn.: Usługa wykonania czasowych wystaw świetlno-muzycznych w podziale na trzy części:

część nr 1 – Usługa wykonania czasowych wystaw świetlno-muzycznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pn. „Taras górny”, „Ogród północny”, „Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Północny przy Pałacu”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, „Dziedziniec Główny”, zwanych dalej łącznie ,,Królewski Ogród Światła" i/lub „Wystawa”

część nr 2 – Usługa wykonania czasowej wystawy świetlno-muzycznej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pn. „Taras dolny”, zwanej dalej ,,Królewski Ogród Światła" i/lub „Wystawa”

część nr 3 – Usługa wykonania czasowej wystawy świetlno-muzycznej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pn. „Wyjście”, zwanej dalej ,,Królewski Ogród Światła" i/lub „Wystawa”.

Znak sprawy: DEF.ZP.2401.5.AZ.2022

termin składania ofert: do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 09:00

miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 27.04.2022 r.