© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.07.2022

Usługa wykonania projektu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont i modernizację kontenerów (dawne PKZ) zlokalizowanych pomiędzy nieruchomościami Stanisława Kostki Potockiego 19 a 21 w Warszawie

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079), pn.: Usługa wykonania projektu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont i modernizację kontenerów (dawne PKZ) zlokalizowanych pomiędzy nieruchomościami Stanisława Kostki Potockiego 19 a 21 w Warszawie, Znak sprawy DAS.2402.2.DS.2022

Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2022 r. godz. 12:00